2.1.1 Opis wnioskodawcy projektu - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej