1.1.2 Opis techniczny infrastruktury – stan aktualny