1.3.1 Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów